Klinika v BratislaveKlinika v Bratislave

Fyzio klinika

REDCORD

!!NOVINKA!! REDCORD system – revolučná zmena v liečbe pohybového aparátu!

Ľudské telo a jeho svalový aparát je zložitý mechanizmus, ktorý pracuje ako jeden celok. Napriek tomu má naše telo rozdelené skupiny svalov na globálne a lokálne. Globálne svaly sú na povrchu tela, sú to svaly, ktoré zapájame pri bežných činnostiach. Čo ale málokedy využívame napriek tomu, že by sme mali, sú lokálne svaly. Sú to svaly, ktoré nám držia telo pohromade. Svaly okolo chrbtice, vnútorné brušné svalstvo či svaly panvového dna. Práve v dôsledku oslabenia týchto svalov mávame často problémy s pohybovým aparátom. V systéme REDCORD posilňujeme predovšetkým lokálne svalstvo, aby sme odstránili príčinu bolesti. Tento systém si našiel veľkú obľubu aj u vrcholových športovcov, ktorí sa vďaka nemu nemusia riadiť heslom „Športom k trvalej invalidite“, ale „Športom k trvalému zdraviu!“ REDCORD je určený aj seniorom, kde jeho hlavnou úlohou je zlepšenie fyzickej kondície, stability a koordinácie. Taktiež slúži ako prevencia proti osteoporóze!

REDCORD ako diagnostika  je zameraná na hľadanie takzvaných slabých článkov v muskulatúrnom systéme človeka. Toto hľadanie prebieha formou porovnávania svalov ľavej a pravej polovice tela človeka. Na konci diagnostiky má terapeut jasnú predstavu o tom, v akom stave má klient všetky lokálne svaly tela a samozrejme vypracovaný presný postup liečby bolesti.

REDCORD ako individuálne cvičenie je súbor cvikov nastavených na základe diagnostiky presne na klientov problém. Terapia je veľmi účinná, pretože terapeut presne vie, na ktoré svalové zreťazenie sa má zamerať, resp. ktoré svalové reťazce tela sú oslabené. Väčšinou už po prvej terapii na REDCORDE klient cíti výraznú zmenu a odchádza takmer bez bolesti. Individuálne cvičenie je veľmi dôležitý prvok v systéme liečby REDCORD. Jednak sa klient zoznamuje s absolútnou novinkou v terapeutických cvičeniach. Dôležité však  je, že sa klient učí ako správne robiť jednotlivé cviky. Neskôr po absolvovaní individuálneho cvičenia si klient môže vybrať aj formu skupinového cvičenia.

REDCORD ako skupinové cvičenie sa využíva najmä na udržanie svalov v kondícii. Po absolvovaní diagnostiky a individuálneho cvičenia na REDCORDE sa môže klient rozhodnúť pre formu skupinového cvičenia. Cvičenie vedie fyzioterapeut ako certifikovaný REDCORD terapeut a skupina tvorí maximálne 8 ľudí. Formu skupinového cvičenie pripravujeme a aktuálna bude začiatkom roka 2014.

FYZIO KIDS  na Redcorde je systém cvičenia pre deti, ktoré sa zaoberá najmä preventívnymi cvičeniami. Detičky si týmto cvičením osvojujú správne pohybové návyky, ktoré budú potrebovať v dospelosti. Cvičenie prebieha formou hry a je potrebná taktiež prítomnosť rodiča.

FYZIO SPORT na Redcorde. Ak si myslíte, že vrcholová forma je všetko, čo zo svojho tela dokážete dostať, mýlite sa! Pre športovcov je Redcord cvičenie, ktoré posúva hranice tréningu ďalej. Takýmto cvičením nastáva posilnenie veľkej skupiny svalov, ktoré športovci využívajú hlavne pri stabilizácii, akcelerácii, rovnováhe alebo dlhodobej výdrži, ale napriek tomu ich nemajú dostatočne posilnené. Redcord využívajú rôzne olympijské zdravotné a športové centrá, kde vrcholoví športovci zdokonaľujú svoju „formu“.

Redcord diagnostika 60 min. - 30 €

Redcord terapia 30 min. - 15 €

Redcord terapia 60 min. - 25 €